ChessExplorer - Warunki korzystania

ChessExplorer jest programem typu shareware. Można go używać bezpłatnie w ramach prób i testów przez okres jednego miesiąca. W wypadku używania programu po upływie jednego miesiąca od daty instalacji, należy go zarejestrować.
Opłata rejestracyjna wynosi 20 złotych ( dotyczy to tylko polskich użytkowników i polskich wersji programu ) i należy ją przesłać na rachunek bankowy:
Bank:
    BANK PEKAO SA II ODDZIAL OPOLE
    ul. Damrota 2
    45-064 OPOLE

Nr rachunku:
    PL 08 1240 3103 1111 0010 1579 3314

Dla:
    Jan Nowakowski

Zaleca się aby informację o dokonaniu wpłaty przesłać na adres e-mail:    jknow@poczta.onet.pl
Równocześnie z dokonywaniem wpłaty należy podać (na przekazie lub e-mailem) następujące informacje: Bezpośrednio po dokonaniu wpłaty przesłany zostanie kod do zarejestrowania programu oraz potwierdzenie rejestracji (bez odrębnej informacji e-mailem o dokonaniu wpłaty potwierdzenie rejestracji z kodem rejestracyjnym może być przesłane z opóźnieniem - dopiero po otrzymaniu miesięcznego wyciągu bankowego).

Kod rejestracyjny będzie ważny dla wszystkich, dotychczasowych jak i przyszłych, wersji programu (dla kolejnych wersji nie jest wymagana powtórna rejestracja).