• Panopticum - strona główna
 • Powrót do hiperprzestrzeni

 • Równania Maxwella

      Równania Maxwella:


  gdzie:
  - wektor natężenia pola elektrycznego

  - wektor indukcji pola magnetycznego

  - gęstość ładunku elektrycznego

  - gęstość prądu elektrycznego

  Pierwsze z równań (dywergencja natężenia pola elektrycznego równa jest gęstości ładunku elektrycznego) mówi, że strumień pola elektrycznego przechodzącego przez powierzchnię otaczającą ładunek jest proporcjonalny do wartości tego ładunku. Strumień ten nie zależy od wielkości powierzchni ani od jej odległości od ładunku. Z tego wynika, że pole elektryczne ładunku musi być odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości (powierzchnia przez którą przechodzi strumień rośnie wraz z kwadratem odległości). Jest to tzw. prawo Gaussa.
  Z drugiego równania wynika, że zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne (prawo indukcji Faradaya).
  Z trzeciego równania wynika, że w przyrodzie nie istnieją ładunki magnetyczne (linie sił pola magnetycznego są zawsze zamknięte; w przypadku pola elektrycznego zaczynają i kończą się na ładunkach).
  Czwarte równanie mówi nam, że źródłami pola magnetycznego są: zmiana w czasie pola elektrycznego i prąd elektryczny.
  Równania Maxwella pozwalają np. znaleźć pole elektromagnetyczne i wówczas, gdy znane jest położenie i prędkość ładunków.
  W szczególności, gdy szukamy pola elektromagnetycznego w otoczeniu spoczywającego punktowego ładunku elektrycznego, otrzymamy wzór na natężenie pola elektrycznego (natężenie pola magnetycznego jest równe zeru), będący znanym prawem Coulomba:


  do góry


  stat4u